Διαχειριση πλοιων

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας Gernefo Limited στοχεύουν στη αύξηση του εισοδήματος, στην μείωση του κόστους, στην διατήρηση της τεχνικής κατάστασης των πλοίων ως επίσης και στη άψογη εκτέλεση των οδηγιών των πελατών της.

Η εμπορική διαχείριση, ασχολείται με την ναύλωση και καθημερινή διαχείριση του σκάφους

 • Εγγραφή της άφιξης του σκάφους στο λιμάνι
 • Κράτηση αποβάθρας
 • Παροχή οδηγιών στους πλοηγούς, στα ρυμουλκά πλοία και στο προσωπικό για αγκυροβόληση
 • Προετοιμασία και παρουσία κατά τη διάρκεια των διαδικασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης
 • Προετοιμασία λογαριασμών για τα λιμενικά κόστη
 • Παροχή τεχνικής, ναυτιλιακής και ιατρικής βοήθειας
 • Βοήθεια στον καπετάνιο και το πλήρωμα του σκάφους με την προετοιμασία των τελωνειακών και μεταναστευτικών εγγράφων
 • Ασφάλεια
 • Οργάνωση της παράδοσης όλων των χρηματικών ποσών στο σκάφος (Διαχείριση συναλλαγών πελατών)

Τεχνική διαχείριση-προμήθειες σκάφους, εξαρτήματα, ετήσιες επιδιορθώσεις σκάφους, πιστοποίηση

 • Οργάνωση και έλεγχος των προγραμματισμένων επιδιορθώσεων και συντήρησης των σκαφών
 • Οργάνωση και έλεγχος έκτακτων επιδιορθώσεων
 • Παραγγελίες για την αποθήκη καυσίμων (καύσιμα, πετρέλαιο)
 • Παράδοση φρέσκου νερού
 • Πλήρωση των αποθεμάτων τροφίμων του σκάφους
 • Χειρισμός των νερών των υδροσυλλεκτών και της αποχέτευσης ως επίσης χειρισμός της εναπομένουσας ποσότητας νερού μετά το πλύσιμο των δεξαμενών του σκάφους και των ντεπόζιτων, της λάσπης και άλλων αποβλήτων
 • Εκτελωνισμός των εξαρτημάτων που παραδίδονται από άλλες χώρες, παράδοση στο σκάφος που βρίσκεται στο λιμάνι ή στο αγκυροβόλιο
 • Οργάνωση ζεστής/κρύας επίστρωσης του σκάφους

Μέλη του πληρώματος-επιλογή προσωπικού, αγκυροβόληση και διαχείριση επαναπατρισμού μελών του πληρώματος

 • Προετοιμασία τοπικών, διεθνών εγγράφων και εγγράφων για τη σημαία
 • Οργάνωση αλλαγής στο πλήρωμα
 • Προετοιμασία των τελωνειακών και μεταναστευτικών εγγράφων
 • Παραλαβή και παράδοση πληρώματος στο σκάφος
 • Παροχή ιατρικής βοήθειας στα μέλη του πληρώματος του σκάφους
 • Οργάνωση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του πληρώματος

Η δραστηριότητες μας όσον αφορά στην μεσιτεία πλοίων της Εταιρείας Gernefo Limited, είναι να ενεργούμε ως μεσάζοντες μεταξύ του ιδιοκτήτη του πλοίου και του ναυλωτή:

 • Παρουσίαση της εταιρείας σε πιθανούς πελάτες
 • Διαπραγμάτευση των βασικών όρων του συμβολαίου
 • Ολοκλήρωση των λεπτομερειών του συμβολαίου
 • Παρακολούθηση της συμφωνίας μέχρι την ολοκλήρωση της

 

Η Gernefo Limited παρέχει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για την αγορά και συμβουλές.

GERNEFO LIMITED  Επαφές
Επαφές: City Forum, Florinis street 11,
1065, Nicosia, Cyprus
Τηλέφωνο: +357 250 303 56
Κινητό: +357 250 303 56
ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ

Jonacor Marine Corporation

www.jonacor-marine.ru

OCEAN EXPEDITION CENTER of P.P.Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences

rv.ocean.ru/en/flot/

JSC Polar Marine Geosurvey Expedition

www.pmge.ru/index.php?id=20&lang=ENG

Remontowa Shiprepair Yard S.A.

www.remontowa.com.pl

Samskip Holding B.V.

www.samskip.com

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

www.wilhelmsen.com

Royal Dutch Shell PLC

www.shell.com

British Petroleum PLC

www.bp.com

Rolls-Royce PLC

www.rolls-royce.com

Alfa Laval Group

www.alfalaval.com

Asea Brown Boveri Ltd

www.abb.com

Hempel A/S

www.hempel.com

PPG Industries, Inc.

www.ppg.com

TTS Group ASA

www.ttsgroup.com

MD Trade & Spares GmbH

www.md-trade.de

NORTA MIT GmbH

www.norta.net

Blue Water Group Ltd

www.bluewatergroup.ca

Pole Position Logistics

www.pole-position.no

Sulivan Shipping Service Ltd

www.sulivanshipping.com

I. H. Mathers & Son Ltd

www.ihmathers.com